خدمات

خدمات

خدمات شرکت پسته کوروش

شرکت پسته کوروش ارائه دهنده خدمات صادرات نهاده های کشاورزی

صادرات پسته

اصلی‌ترین فعالیت شرکت پسته کوروش تأمین، توزیع، صادرات و برندینگ خشکبار به‌ویژه پسته در عرصه بین الم . . .
جزییات خدمات

آمار عملکرد

گروه صنعتی گلرنگ

67+

شرکت های
تابعه

35

برند ها

30k+

همکاران

30+

سایت های
تولیدی